Нашето бъдеще

СВЪРЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ФАРМИРАНЕ

Ние работим с LEAF за подобряване на управлението на нашите почви и води, запазване на енергията, защита на нашите култури, подобряване на местообитанията на дивите животни и достигане до нашите местни общности. Всички постигнати чрез ангажираността на нашите производители към интегрирано управление на фермите (IFM) и техния стремеж и решимост да подобрят своите земеделски практики.

ПЧЕЛИЧКИ

Имаме както пчелна пчела, така и местни кошери за пчела около фермата. Те са от съществено значение за опрашването на нашите плодови цветя.

Хотелите за насекоми и пчели са разположени около фермата, за да насърчават биоразнообразието. Ние управляваме жив плет, ветрове, ниви и други земеделски земи за популяризиране на други диви животни. Засаждат се специални цветни смеси за насърчаване на дейността на пчелите и насекомите, което от своя страна спомага за естественото опрашване.

Ние насърчаваме растежа на естествените цветя и пчелната популация сред нашите растения. Нашите цъфтящи овощни градини са привлекателни за човешкото око и за майката природа. Цветята осигуряват нектар за хранене на преминаващи насекоми - поддържане на общност, която помага да се запази естествения баланс за живота на овощната градина.